Bánh mỳ MEE-O 117 Phan Đình Phùng, tp Huế
Đăng ngày 05/09/2016 / 247
Bánh mỳ MEE-O
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Phan Đình Phùng
diadiem.hues.vn-phan-dinh-phung-117-banh-my-MEE-O
    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận