Bệnh viện Hoàng Viết Thắng, 187 Điện Biên Phủ, Huế. Điện Biên Phủ, tp. Huế
Đăng ngày 14/01/2016 / 427
Bệnh viện Hoàng Viết Thắng, 187 Điện Biên Phủ, Huế.
Danh mục : Bệnh viện
Đường phố : Điện Biên Phủ
Bệnh viện Hoàng Viết Thắng, 187 Điện Biên Phủ, Huế.

diadiem.hues.vn.benhvienhoangvietthang1

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận