Bệnh viện mắt Huế, Vỹ dạ, Huế. Vỹ Dạ, tp. Huế.
Đăng ngày 17/01/2016 / 499
Bệnh viện mắt Huế, Vỹ dạ, Huế.
Danh mục : Bệnh viện
Đường phố :
Bệnh viện mắt Huế, Vỹ dạ, Huế.

diadiem.hues.vn.benhvienmathue

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận