Bệnh viện phục hồi chức năng, 93 Đặng Huy Trứ, Huế. Đặng Huy Trứ, tp. Huế
Đăng ngày 23/01/2016 / 410
Bệnh viện phục hồi chức năng, 93 Đặng Huy Trứ, Huế.
Danh mục : Bệnh viện
Đường phố : Đặng Huy Trứ
Bệnh viện phục hồi chức năng, 93 Đặng Huy Trứ, Huế.

diadiem.hues.vn.benhvienphuchoichucnang

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận