Billiard Club Series 1 353 Điện Biên Phủ, Tp. Huế
Đăng ngày 18/03/2015 / 355
Billiard Club Series 1
Danh mục : Bida
Đường phố : Điện Biên Phủ
Điện thoại : 0542.211.430
Bida giải trí 353-dien-bien-phu-diadiem.hues.vn-billiard-club-series-1
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận