Câu lạc bộ Bida Tuổi Trẻ, 60 Đinh Tiên Hoàng, Huế. 60 Đinh Tiên Hoàng, Phú Hậu, tp. Huế
Đăng ngày 04/04/2016 / 347
Câu lạc bộ Bida Tuổi Trẻ, 60 Đinh Tiên Hoàng, Huế.
Danh mục : Bida
Đường phố : Đinh Tiên Hoàng
Câu lạc bộ Bida Tuổi Trẻ, 60 Đinh Tiên Hoàng, Huế.

diadiem.hues.vn.bidatuoitre

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận