Chè cung đình Huế 31 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 07/09/2016 / 189
Chè cung đình Huế
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : 0902.155.499

diadiem.hues.vn--nguyen-hue-31-che-cung-dinh

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận