CLB Bida 2N, 20 Lê Quý Đôn, Huế. 20 Lê Quý Đôn, Phú Hội, tp. Huế
Đăng ngày 10/03/2016 / 641
CLB Bida 2N, 20 Lê Quý Đôn, Huế.
Danh mục : Bida
Đường phố : Lê Quý Đôn
CLB Bida 2N, 20 Lê Quý Đôn, Huế.

diadiem.hues.vn.bida2N

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận