CLB BiDa Hot, 91 Lê Viết Lượng, Huế. Lê Viết Lượng, Xuân Phú, tp. Huế
Đăng ngày 05/03/2016 / 428
CLB BiDa Hot, 91 Lê Viết Lượng, Huế.
Danh mục : Bida
Đường phố :
CLB BiDa Hot, 91 Lê Viết Lượng, Huế.

diadiem.hues.vn.bidahot

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận