CLB Billiard Đại Long 29 Lê Hồng Phong, tp.Huế
Đăng ngày 09/01/2016 / 296
CLB Billiard Đại Long
Danh mục : Bida
Đường phố : Lê Hồng Phong
diadiem.hues.vn-bi-da-dai-long-29-le-hong-phong
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận