Cơ sở sản xuất mè xửng Thiên Hương, 182 Chi Lăng, Huế. Chi Lăng, tp. Huế
Đăng ngày 21/01/2016 / 398
Cơ sở sản xuất mè xửng Thiên Hương, 182 Chi Lăng, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Chi Lăng
Cơ sở sản xuất mè xửng Thiên Hương, 182 Chi Lăng, Huế.

diadiem.hues.vn.mexungthienhuong

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận