Công an phường Phú Hội, 3 Nguyễn Lương Bằng, Huế. 3 Nguyễn Lương Bằng tổ 3, Phú Nhuận, tp. Huế
Đăng ngày 21/01/2016 / 769
Công an phường Phú Hội, 3 Nguyễn Lương Bằng, Huế.
Danh mục : Công an
Đường phố : Nguyễn Lương Bằng
Công an phường Phú Hội, 3 Nguyễn Lương Bằng, Huế.

diadiem.hues.vn.conganphuhoi

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận