Công an phường Thủy Xuân, 38 Lê Ngô Cát, Huế. 38 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, tp. Huế
Đăng ngày 15/03/2016 / 350
Công an phường Thủy Xuân, 38 Lê Ngô Cát, Huế.
Danh mục : Công an
Đường phố : Lê Ngô Cát
Công an phường Thủy Xuân, 38 Lê Ngô Cát, Huế.

diadiem.hues.vn.conganphuongThuyXuan

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận