Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Huế 135 Phạm Văn Đồng, tp Huế
Đăng ngày 27/09/2016 / 282
Công ty cổ phần quản lý đường bộ và xây dựng công trình Huế
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Phạm Văn Đồng
Điện thoại : (0543).823.966

diadiem-hues-vn-pham-van-dong-135-cong-ty-quan-ly-va-xay-dung-cong-trinh-hue

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận