Cửa hàng ống nhựa thành mai 68 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 06/10/2016 / 240
Cửa hàng ống nhựa thành mai
Danh mục : Cửa hàng
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-68-cua-hang-ong-nhua-thanh-mai

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận