Cửa hàng Thùy Vy (Thùy Vy Italy) 24 Phan Bội Châu, Vĩnh Ninh, Tp. Huế
Đăng ngày 03/01/2017 / 212
Cửa hàng Thùy Vy (Thùy Vy Italy)
Danh mục : Hàng tiêu dùng
Đường phố : Phan Bội Châu
Điện thoại : 0543 895758
Link rút gọn : hues.vn/cuahangthuyvy
Giờ mở cửa : 7h30 - 21h
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận