Đặc sản Huế Mè xửng Thiên Hỷ, Khu quy hoạch Kiểm Huệ, Huế. khu quy hoach dan cu Kiem Hue to 19 khu quy hoạch dân cư Kiểm Huệ tổ 19, Xuân Phú, tp. Huế
Đăng ngày 05/03/2016 / 371
Đặc sản Huế Mè xửng Thiên Hỷ, Khu quy hoạch Kiểm Huệ, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố :
Đặc sản Huế Mè xửng Thiên Hỷ, Khu quy hoạch Kiểm Huệ, Huế.

diadiem.hues.vn.dacsanhue

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận