Đại học Khoa học Huế 77 Nguyễn Huệ, tp. Huế
Đăng ngày 06/09/2016 / 184
Đại học Khoa học Huế
Danh mục : Trường học
Đường phố : Nguyễn Huệ
diadiem.hues.vn-nguyen-hue-77-dai-hoc-khoa-hoc
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận