Đại lý mè xửng Thiên Hương 89 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 05/10/2016 / 245
Đại lý mè xửng Thiên Hương
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung
Điện thoại : 0914.078.095

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-89-dai-ly-me-xung-thien-huong

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận