Đại lý mè xửng Thiên Hương, 20 Chi Lăng, Huế. Chi Lăng, tp. Huế
Đăng ngày 21/01/2016 / 697
Đại lý mè xửng Thiên Hương, 20 Chi Lăng, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Chi Lăng
Đại lý mè xửng Thiên Hương, 20 Chi Lăng, Huế.

diadiem.hues.vn.dailymexungthienhuong

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận