ĐL bưu điện nguyễn sinh cung 116 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 06/10/2016 / 316
ĐL bưu điện nguyễn sinh cung
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung
Điện thoại : 0905.473.737

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-116-dl-buu-dien-nguyen-sinh-cung

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận