Đồng Tâm BAKERY 80 Trần Phú, tp Huế
Đăng ngày 29/09/2016 / 268
Đồng Tâm BAKERY
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Trần Phú
Điện thoại : (0543).627.134

diadiem-hues-vn-tran-phu-80-dong-tam-bakery

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận