Du lịch

Đại lý mè xững Thiên Hương, 14 Nguyễn Huệ, Huế.

0 / 5

Chuyên cung cấp các loại đặc sản của Huế : mè xửng, tôm chua, nón lá, hạt sen, rượu Minh Mạng, trà cung đình.

diadiem.hues.vn.mexungthienhuong

  • Address 14 Nguyễn Huệ, Tp. Huế

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG ĐỊA ĐIỂM CỦA BẠN LÊN HUESHoàn toàn miễn phí và hơn thế nữa