Du lịch

Trà cung đình Đức Phượng, 24 Nguyễn Huệ, Huế.

0 / 5

Chuyên cung cấp các loại đặc sản của Huế: trà cung đình, mè xửng, hạt sen, mắm tôm.

diadiem.hues.vn.tracungdinhhue

  • Address 24 Nguyễn Huệ, tp. Huế

Post New Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG ĐỊA ĐIỂM CỦA BẠN LÊN HUESHoàn toàn miễn phí và hơn thế nữa