Hiệu bánh Bảo Thạnh 63 Trần Phú, tp Huế
Đăng ngày 29/09/2016 / 268
Hiệu bánh Bảo Thạnh
Danh mục : Tiệm bánh
Đường phố : Trần Phú
Điện thoại : (0542).471.111

diadiem-hues-vn-tran-phu-63-hieu-banh-bao-thanh

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận