Hội đồng nhân dân UBND phường Phú Nhuận 158 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 08/09/2016 / 188
Hội đồng nhân dân UBND phường Phú Nhuận
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Nguyễn Huệ

diadiem-hues-vn-nguyen-hue-158-hoi-dong-nhan-dan-ubnd-phuong-phu-nhuan

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận