Hội nông dân Thành phố huế 87 Nguyễn Huệ, tp Huế
Đăng ngày 08/09/2016 / 220
Hội nông dân Thành phố huế
Danh mục : Cơ quan nhà nước
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : (0543).885.656

diadiem-hues-vn-nguyen-hue-87-hoi-nong-dan-thanh-pho-hue

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận