Karaoke Hạ Trắng 30 Hai Bà Trưng, Tp. Huế
Đăng ngày 23/03/2015 / 405
Karaoke Hạ Trắng
Danh mục : Karaoke
Đường phố : Hai Bà Trưng
Điện thoại : 054.826.759
- Dàn máy hiện đại - Shop tiêu sáo 30-hai-ba-trung-diadiem.hues.vn-karaoke-ha-trang
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận