Karaoke Idol 257 Điện Biên Phủ, tp. Huế
Đăng ngày 21/07/2015 / 582
Karaoke Idol
Danh mục : Karaoke
Đường phố : Điện Biên Phủ
Điện thoại : 0543 838382

Karaoke giải trí, điểm vui chơi với gia đình, bạn bè, người thân vào các dịp đặc biệt....257-dien-bien-phu-diadiem.hues.vn-karaoke-idol

Đánh giá
  • Bảo :
    Đăng vào ngày 11/10/2015 lúc 12:56 pm

    Địa điểm tốt

Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận