Karaoke Idol 257 Điện Biên Phủ, Tp. Huế
Đăng ngày 11/03/2015 / 335
Karaoke Idol
Danh mục : Karaoke
Đường phố :
Điện thoại : 054.3838382
Dịch vụ giải trí

257-dien-bien-phu-diadiem.hues.vn-karaoke-idol

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận