Karaoke Nice 27 Hai Bà Trưng, Tp. Huế
Đăng ngày 23/03/2015 / 562
Karaoke Nice
Danh mục : Karaoke
Đường phố : Hai Bà Trưng
Điện thoại : 0543.820.413
Phòng máy lạnh, dàn máy hiện đại 27-hai-ba-trung-diadiem.hues.vn-karaoke-nice
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận