Karaoke Seoul 123 Bà Triệu, tp Huế
Đăng ngày 20/09/2016 / 471
Karaoke Seoul
Danh mục : Karaoke
Đường phố : Bà Triệu
Điện thoại : (0543).812.151

diadiem-hues-vn-ba-trieu-123-karaok-seoul

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận