Karaoke Sing Sing 16 Hai Bà Trưng, Tp. Huế
Đăng ngày 21/03/2015 / 396
Karaoke Sing Sing
Danh mục : Karaoke
Đường phố : Hai Bà Trưng
Trung tâm giải trí 16-hai-ba-trung-diadiem.hues.vn-karaoke-sing-sing
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận