Karaoke Sunday, 151 Bà Triệu. 151 Bà Triệu, tp. Huế.
Đăng ngày 13/01/2016 / 381
Karaoke Sunday, 151 Bà Triệu.
Danh mục : Karaoke
Đường phố : Bà Triệu
Karaoke Sunday, 151 Bà Triệu.

karaokesunday

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận