Karaoke Táo Đỏ, Trần Cao Vân, KQH Kiểm Huệ. Trần Cao Vân, tp. Huế.
Đăng ngày 13/01/2016 / 771
Karaoke Táo Đỏ, Trần Cao Vân, KQH Kiểm Huệ.
Danh mục : Karaoke
Đường phố :
Karaoke Táo Đỏ, Trần Cao Vân, KQH Kiểm Huệ.

karaoketaodo

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận