Karaoke Monaco 215 bà triệu, tp huế
Đăng ngày 02/01/2016 / 439
Karaoke Monaco
Danh mục : Karaoke
Đường phố : Bà Triệu

Karaoke Monaco - 215 Bà Triệu

diadiem.hues.vn-ba-trieu-215-karaoke-Monaco
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận