Khách sạn DMZ 21 Đội Cung, tp Huế
Đăng ngày 06/10/2016 / 217
Khách sạn DMZ
Đường phố : Đội Cung
Điện thoại : (0543).838.000

diadiem-hues-vn-doi-cung-21-khach-san-dmz

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận