Khoa Truyền Nhiễm – Bệnh viện TW Huế, Ngô Quyền, Huế. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Đăng ngày 14/01/2016 / 289
Khoa Truyền Nhiễm – Bệnh viện TW Huế, Ngô Quyền, Huế.
Danh mục : Bệnh viện
Đường phố : Ngô Quyền
Khoa Truyền Nhiễm - Bệnh viện TW Huế, Ngô Quyền, Huế.

diadiem.hues.vn.khoatruyennhiem

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận