Lim’s spa đá muối himalaya 83 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 05/10/2016 / 267
Lim’s spa đá muối himalaya
Danh mục : Làm đẹp
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung
Điện thoại : (0543).825.579

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-83-lim-spa

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận