Long Phước hotel 157 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 03/10/2016 / 208
Long Phước hotel
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung
Điện thoại : (0543).859.587

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-157-long-phuoc-hotel

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận