Nhà nghĩ Đăng Tuấn 28 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 06/10/2016 / 242
Nhà nghĩ Đăng Tuấn
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung
Điện thoại : (0543).830.823

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-28-nha-nghi-dang-tuan

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận