Nhà nghỉ Nhật Khánh 63 Nguyễn Sinh Cung, tp Huế
Đăng ngày 04/10/2016 / 214
Nhà nghỉ Nhật Khánh
Đường phố : Nguyễn Sinh Cung
Điện thoại : 0120.620.3132

diadiem-hues-vn-nguyen-sinh-cung-63-nha-nghi-nhat-khanh

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận