Nova hotel 19 Đội Cung, tp Huế
Đăng ngày 06/10/2016 / 262
Nova hotel
Đường phố : Đội Cung
Điện thoại : (0543).828.817

diadiem-hues-vn-doi-cung-19-nova-hotel

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận