Phố Ngã Giữa từ cuối thế kỷ thứ19 là nơi buôn bán sầm uất nhất của Huế, trước đây có tên là Phố Cửa Đông. Khu phố này có gì đặc sắc, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua ký sự dưới đây

Nguồn: http://www.trt.com.vn/TRTOnline/tabid/65/Default.aspx?CategoryId=32&ItemId=7514