Phòng cảnh sát cơ động, 50 Trần Quang Khải, Huế. 50 Trần Quang Khải tổ 7, Phú Hội, tp. Huế
Đăng ngày 17/01/2016 / 669
Phòng cảnh sát cơ động, 50 Trần Quang Khải, Huế.
Danh mục : Công an
Đường phố :
Phòng cảnh sát cơ động, 50 Trần Quang Khải, Huế.

diadiem.hues.vn.phongcanhsatcodong

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận