Phòng chẩn trị y học Nguyễn Thu 82 Nguyễn Huệ, tp. Huế
Đăng ngày 06/09/2016 / 208
Phòng chẩn trị y học Nguyễn Thu
Danh mục : Bệnh viện
Đường phố : Nguyễn Huệ
Điện thoại : 0914 425 316
diadiem.hues.vn-nguyen-hue-82-chan-tri-y-hoc-thu
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận