Phòng khám đa khoa khu vực III, 103 Phan Đình Phùng, Huế. 103 Phan Đình Phùng, Vĩnh Ninh, tp. Huế
Đăng ngày 24/01/2016 / 1395
Phòng khám đa khoa khu vực III, 103 Phan Đình Phùng, Huế.
Danh mục : Bệnh viện
Đường phố : Phan Đình Phùng
Phòng khám đa khoa khu vực III, 103 Phan Đình Phùng, Huế.

diadiem.hues.vn.phongkhamdakhoa

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận