Quán bánh Huế Tranh, 232 Chi Lăng, Huế. 232 Chi Lăng, Phú Hiệp, tp. Huế
Đăng ngày 06/03/2016 / 305
Quán bánh Huế Tranh, 232 Chi Lăng, Huế.
Danh mục : Đặc sản Huế
Đường phố : Chi Lăng
Quán bánh Huế Tranh, 232 Chi Lăng, Huế.

diadiem.hues.vn.Dacsanbanhhue

Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận