Quán Minh Hà đặc sản Dê 93 Bà Triệu, tp Huế
Đăng ngày 20/09/2016 / 251
Quán Minh Hà đặc sản Dê
Danh mục : Quán nhậu
Đường phố : Bà Triệu
Điện thoại : 0914.006.718

diadiem-hues-vn-ba-trieu-93-quan-minh-ha-dac-san-de

    Đánh giá
    Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
    Đăng đánh giá
    Chấm điểm:
    Bình luận