quán nhậu 3 Dũng 17 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, Tp. Huế
Đăng ngày 29/12/2016 / 219
quán nhậu 3 Dũng
Danh mục : Quán nhậu
Đường phố : Trần Thúc Nhẫn
Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá cho địa điểm này.
Đăng đánh giá
Chấm điểm:
Bình luận